Our Work

Волднэт ХХК нь 2004 онд жижиглэн худалдаа болон программ хангамжийн нийлүүлэлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулахаар үүсгэн байгуулагдсан бол өнөөдөр бид бизнесийн цар хүрээгээ тэлэн Монгол улсын хөгжил дэвшил, эдийн засагт хувь нэмэр оруулах техник технологи, нийгэм соёл, үл хөдлөх хөрөнгийн менежмент, барилга, уул уурхайн төслүүдийг дэмжих зорилготойгоор төслийн хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

View More

Our Projects.

PROPERTY

Apartments.

SOCIAL NETWORK

UB.LIFE website.

PROPERTY MANAGEMENT

UNION BUILDING.

HOTEL

UB GRAND HOTEL.